Estatutos y poder de representación

ESTATUTOS

PODER DE REPRESENTACION PARA ASAMBLEAS

PRESENTACIÓN PRESIDENTE